AI & Data Analytics

by Smart Industry Vietnam

Sử dụng Dữ liệu, AI, ML, IoT, Phân tích dự đoán & Thông tin chi tiết nâng cao với tư duy 'ROI là trên hết', để Tối ưu hóa Thành công của Doanh nghiệp

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu, AI, ML, IoT, Phân tích dự đoán & Thông tin chi tiết nâng cao để tối ưu hóa thành công của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng luôn nghĩ về ROI của bạn.

Chúng tôi có một đội ngũ nhân lực kỹ thuật mạnh mẽ với năng lực và kinh nghiệm chuyên biệt cũng như kỹ năng giao tiếp với khách hàng và doanh nghiệp đặc biệt.

Chúng tôi cung cấp lời khuyên, tài nguyên và kết quả về Dữ liệu & AI có tầm cỡ cao nhất, được hỗ trợ bởi khả năng Quản lý dự án có kinh nghiệm cao, được cung cấp thông qua phương pháp luận dựa trên Agile-Scrum của chúng tôi để tối đa hóa tính linh hoạt, tốc độ và kết quả phù hợp với doanh nghiệp của dự án.

Data & AI Platform - Technical Service

NVIDIA Metropolis Partner .

VEDAX xây dựng các ứng dụng học sâu với GPU và là đối tác công nghệ của NVIDIA, INTEL

VEDA lấy cảm hứng từ kinh VEDA, một trong sáu bộ kinh có tác dụng nhân sinh quan và là gốc của kinh Phật. VEDA có nghĩa là “kiến thức”. X có nghĩa là bí ẩn, khám phá vũ trụ và thế giới.

VedaX là nền tảng Trí tuệ nhân tạo của chúng tôi được phát triển với sứ mệnh xây dựng kiến thức để khám phá thế giới nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân loại.

Minimise Time to Value

  • Phân phối nhanh để tối đa hóa tính linh hoạt của doanh nghiệp
  • Ưu tiên ROI cao, các dự án có giá trị thời gian ngắn
  • Tận dụng giá trị cao, cơ hội phát triển thấp
  • Triển khai POC để chứng minh giá trị và xây dựng lòng tin
  • Tránh mua vốn và tận dụng các công cụ tích hợp được xây dựng sẵn và các ứng dụng SAAS
  • Tạo ROI ngay lập tức hoặc thất bại nhanh chóng
  • Dẫn đầu với kiến trúc nhưng xây dựng cho MVP ở những nơi hợp lý
  • Chỉ xây dựng các giải pháp đầy đủ sau khi xác định được bằng chứng đáng tin cậy về ROI
error: Alert: Content is protected !!