Contacts

by Smart Industry Vietnam

Về Chúng Tôi

Smart Industry VietNam là một Dịch vụ Tư vấn và Triển Khai Công nghệ. Chúng tôi được thành lập để giúp khách hàng và đối tác đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số đang diễn ra trong lĩnh vực sản xuất và các ngành công nghiệp liên quan, bằng sự hội tụ của thông tin (IT) và công nghệ hoạt động (OT) cũng như các công nghệ lớn toàn ngành như Internet vạn vật công nghiệp (IIoT), phân tích dữ liệu lớn và AI.

ADDRESS

Viva Riverside, 1472 Vo Van Kiet Street Ward 3 Dist 6 , Shophouse 3.02.

CONTACT US

(+84) 08 4240 3086

(+84) 037 4279 599

PARTNERS

error: Alert: Content is protected !!