Contact Us

Smart Industry Vietnam

SmartIndustryVN là công ty tư vấn và triển khai công nghệ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra trong lĩnh vực sản xuất và các ngành công nghiệp liên quan, bao gồm công nghệ thông tin và công nghệ tự động hoá cũng như các xu hướng công nghệ mới như Internet Công nghiệp (IIoT ), phân tích dữ liệu lớn và AI.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm tương tự như tại các công ty tư vấn chiến lược chung, có những điểm khác biệt : tất cả đội ngũ đều tận tâm tối đa hóa giá trị của công nghệ Tự động hóa, IoT, AI và Phân tích dữ liệu,

Contact Us.