Smart Building

by Smart Industry Vietnam

Khi mọi thứ đều được kết nối, Làm cách nào bạn có thể tận dụng dữ liệu có sẵn.

Tận dụng dữ liệu tòa nhà, IoT và AI để làm cho tòa nhà trở nên "thông minh"

Đưa ra quyết định thông minh hơn, nhanh hơn, theo hướng dữ liệu hơn

Sự hội tụ của công nghệ vận hành (OT) và công nghệ thông tin (CNTT) đang dẫn đến sự gián đoạn trong cách vận hành của các cơ sở và doanh nghiệp. Chủ sở hữu, người quản lý và người thuê tòa nhà phải suy nghĩ lại về cách họ tương tác với các tòa nhà.

Hình dung lại cách sử dụng tốt hơn các tòa nhà và cải thiện trải nghiệm của người ở có nghĩa là chuyển đổi kỹ thuật số môi trường để sử dụng hiệu quả hơn dữ liệu mà các tòa nhà tạo ra để thúc đẩy sự thoải mái, an ninh và bền vững.

Tập hợp chuyên gia hàng đầu của chúng tôi với tập hợp các nền tảng dữ liệu, ứng dụng, hệ thống xây dựng cốt lõi, thiết bị tiên tiến thông minh và các đối tác hệ sinh thái, chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để chuyển đổi các tòa nhà của bạn và hiện thực hóa các kết quả mà tòa nhà thông minh của bạn có thể mang lại.

IIoT Platform Enables Smart Buildings

WHAT WE DO

Dịch vụ tư vấn và giải pháp tòa nhà thông minh của chúng tôi bao gồm:

  • Trung tâm Kiểm soát tòa nhà
  • Xây dựng chiến lược kết nối IoT & sử dụng dữ liệu
  • Hệ thống quản lý năng lượng (EMS)
  • Nâng cao hiệu suất tòa nhà
  • Giám sát & Kiểm soát Nước thải
  • Giám sát chất lượng môi trường trong nhà
  • An toàn tòa nhà
  • Nâng cao giá trị tài sản
  • Thiết kế trải nghiệm người dùng
  • Nâng cấp Hệ thống Quản lý Tòa nhà (BMS)
error: Alert: Content is protected !!