Browsing: News

Trong một thông báo được đưa ra bởi công ty hàng đầu fortune 100 – Honeywell công ty đã công bố mua lại tổ chức tư nhân Performix Inc., một nhà cung cấp phần mềm hệ thống thực thi sản xuất (MES) cho các ngành công nghiệp dược phẩm và công nghệ sinh học. Việc mua lại này có ý nghĩa gì đối với Honeywell? Bằng cách mua lại Performix, Honeywell có thể xây dựng chiến lược của mình để tạo ra nền tảng phần mềm tích hợp hàng đầu thế giới cho khách hàng trong khoa học đời sống,…

Read More

Các phương tiện của tương lai được dự đoán sẽ không giống như ngày nay. Nhiều xu hướng đột phá bao gồm cả công nghệ nano đang càn quét ngành công nghiệp ô tô như vũ bão. Vào thời điểm mà việc giảm tiêu thụ nhiên liệu, tác động đến môi trường, an toàn, thông tin người lái, sự thoải mái và các lựa chọn thay thế cho các vật liệu độc hại hoặc đắt tiền được tính đến, công nghệ nano xuất hiện để chuyển đổi ngành sản xuất ô tô. Năm 2006, Volkswagen đã làm sáng tỏ Volkswagen…

Read More

Mối quan hệ giữa các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và người dùng cuối sản xuất đang trải qua một sự thay đổi về cách mua và bảo trì thiết bị. Nhiều lực lượng chịu trách nhiệm cho sự thay đổi này. Nổi bật nhất trong số này là sự sẵn có của ít kỹ sư tại chỗ hơn. Thực tế hoạt động này đã khiến các nhà sản xuất thuê ngoài phần lớn các hoạt động bảo trì của họ, đòi hỏi họ phải dựa nhiều hơn vào giám sát điều kiện từ xa và các kỹ…

Read More

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Ứng dụng Hồng Kông (ASTRI) đã áp dụng công nghệ blockchain và Internet of Things (IoT) để tạo ra “Nền tảng quản lý an toàn nhập khẩu thực phẩm lạnh thế hệ tiếp theo” để số hóa và tăng cường giám sát và kiểm soát việc nhập khẩu thịt đông lạnh hoặc ướp lạnh từ Trung Quốc Đại lục. Nền tảng quản lý an toàn nhập khẩu thực phẩm lạnh thế hệ tiếp theo lưu trữ tất cả các tài liệu nhập khẩu và dữ liệu…

Read More

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Ứng dụng Hồng Kông (ASTRI) đã áp dụng công nghệ blockchain và Internet of Things (IoT) để tạo ra “Nền tảng quản lý an toàn nhập khẩu thực phẩm lạnh thế hệ tiếp theo” để số hóa và tăng cường giám sát và kiểm soát việc nhập khẩu thịt đông lạnh hoặc ướp lạnh từ Trung Quốc Đại lục. Nền tảng quản lý an toàn nhập khẩu thực phẩm lạnh thế hệ tiếp theo lưu trữ tất cả các tài liệu nhập khẩu và dữ liệu…

Read More