Browsing: Manufacturing App

APS, hoặc Lập kế hoạch và lập kế hoạch nâng cao, tạo thành một phần cực kỳ quan trọng của câu chuyện Công nghiệp 4.0. APS là cầu nối giữa nhu cầu thị trường, dự báo doanh số, lập kế hoạch và thực hiện thực tế ở cấp nhà máy. Với mức độ tự động hóa ngày càng tăng, lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra, thị trường không thể đoán trước như một phản ứng dữ dội sau đại dịch và sự cần thiết phải phản ứng chắc chắn trong thời điểm không chắc chắn, khiến APS bắt buộc…

Read More

Của nó thường được chấp nhận rằng nhà máy ẩn chiếm từ 20 đến 40% tổng công suất của một tổ chức, theo đề xuất của chuyên gia chất lượng Armand V. Feigenbaum. Ông gọi nhà máy ẩn là “một phần trong tổ chức của bạn tồn tại để làm công việc tồi tệ — không phải vì bạn muốn làm công việc tồi tệ, mà bởi vì toàn bộ quá trình đều khiến bạn bị cuốn vào đó”.Về bản chất, nhà máy ẩn là những quy trình không có giấy tờ hoạt động chống lại chất lượng và hiệu…

Read More

Có niên đại từ những năm 1800 cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên xảy ra khi máy chạy bằng hơi nước và nước được phát triển. Khi sản xuất tăng lên, các doanh nghiệp nhỏ trở thành tổ chức lớn hơn. “Các cuộc cách mạng công nghiệp không chỉ là một chuỗi các sự kiện từ máy móc đến sản xuất,” nói Maddie Walker, Trưởng ngành X tại Accenture (UK&I). “Tác động của cuộc cách mạng đầu tiên vào năm 18thứ tự thế kỷ này thật khó để nói quá – nông nghiệp đã được thay thế bằng việc…

Read More

Ngành công nghiệp sản xuất đang trải qua một số thay đổi lớn. Khi phân tích, cảm biến, robot, điện toán đám mây và công nghệ IIoT trở nên rẻ hơn và dễ thực hiện hơn, ngày càng nhiều nhà sản xuất buộc phải số hóa quy trình sản xuất và kinh doanh của họ để duy trì sức cạnh tranh trên thị trường. Chuyển đổi số trong sản xuất là gì? Chuyển đổi số (DT) đề cập đến việc tích hợp các hệ thống và công nghệ kỹ thuật số vào các quy trình thông thường. Trong sản xuất,…

Read More

Ngày 2 tháng 8 năm 2021 – Accenture (NYSE: ACN) đã hoàn thành việc mua lại khả năng tư vấn của DI Square về quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) và tích hợp hệ thống quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) để mở rộng chuyên môn kỹ thuật của Accenture. Các điều khoản của giao dịch, mà Accenture công bố vào ngày 14 tháng 6, không được tiết lộ. Accenture đã mua lại các hợp đồng khách hàng và bí quyết liên quan đến PLM và ALM của DI Square cũng như khoảng 70 chuyên gia DI Square, tham gia nhóm Industry X của…

Read More